Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

De Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg toetst alle door de Forensisch Psychiatrische Centra ingediende aanvragen voor plaatsing, voortzetting of beëindiging van plaatsing van ter beschikking gestelden in een voorziening voor patiënten die langdurige forensische psychiatrische zorg (voorheen: longstay) nodig hebben. De LAP brengt hierover advies uit aan de minister van Veiligheid en Justitie.