Jaarverslag 2020

In het jaarverslag vindt u informatie over het aantal en het soort adviezen dat de LAP heeft uitgebracht. De belangrijkste overwegingen die aan de adviezen ten grondslag hebben gelegen worden beschreven en er is een overzicht opgenomen over de samenstelling van de LAP. Tevens worden andere activiteiten toegelicht die de LAP in 2020 heeft ondernomen.