Twee picknicktafels op een grasveld van het buitenterrein van de instelling voor langdurig forensische psychiatrische zorg in Zeeland.
Beeld: ©FPC De Pompestichting
Een veld bedekt met sneeuw, besneeuwde bomen met gebouwen op de achtergrond en de zonsopgang achter een gebouw
Beeld: ©FPC De Pompestichting
Een moestuin waar verschillende groenten en planten groeien, deels aan ondersteunende stokken.
Beeld: ©FPC De Pompestichting
Een gebouw van de LFPZ voorziening in Zeeland, gefotografeerd vanuit de binnentuin, met bomen op de achtergrond
Beeld: ©FPC De Pompestichting
Een gang met deuren aan de rechterzijde, waarvan er één open staat en ramen aan de linkerzijde.
Beeld: ©FPC De Pompestichting

Home

Wat is de LAP?

De Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LAP) beoordeelt alle door de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) ingediende aanvragen voor toekenning, voortzetting of opheffing van de status voor Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) van ter beschikking gestelden (tbs-gestelden). De LAP brengt hierover advies uit aan de minister voor Rechtsbescherming op grond van het Instellingsbesluit. De minister beslist op basis van het advies van de LAP of een tbs-gestelde in een LFPZ-voorziening dient te verblijven.

Leeswijzer

Op deze site kunt u lezen wat de LAP doet en hoe de commissie is samengesteld. Ook vindt u meer informatie over de wijze waarop ingediende aanvragen worden beoordeeld. Zo kunt u meer lezen over de inhoudelijke beoordelingscriteria die worden gehanteerd en u kunt zien hoe de procedure is ingericht. Voorts vindt u meer informatie over de LFPZ, waarbij u in het bijzonder meer kunt lezen over verlof en uitstroom.