De Landelijke Adviescommissie Plaatsing

De Landelijke Adviescommissie Plaatsing Longstay Forensische Zorg (LAP) toetst alle door de Forensisch Psychiatrische Centra ingediende aanvragen voor plaatsing, voortzetting of beëindiging van plaatsing van ter beschikking gestelden in een longstay (verder: Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg, LFPZ) voorziening. De LAP brengt hierover advies uit aan de minister van Veiligheid en Justitie.

De LAP is formeel als onafhankelijk adviesorgaan rechtstreeks gepositioneerd onder de Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie.

Onafhankelijkheid

De LAP is formeel als onafhankelijk adviesorgaan rechtstreeks gepositioneerd onder de Secretaris-Generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De leden van de LAP zijn door de minister voor drie jaren benoemd. De onafhankelijkheid van de LAP houdt in dat de commissie geen aanwijzingen van de minister ontvangt over de te hanteren methodiek, de oordeelsvorming en de inhoudelijke advisering. De onafhankelijkheid wordt bovendien gewaarborgd doordat de psychiaters en psychologen onafhankelijk van hun eigen instelling voor de LAP werkzaam zijn en de juristen afkomstig zijn uit de rechterlijke macht. De feitelijke onafhankelijkheid van de LAP wordt voorts benadrukt door de vestiging van de commissie in Utrecht.

Actueel

Jaarverslag 2015

Bij schrijven van 26 februari 2016 heeft de LAP het jaarverslag 2015 aan de minister van Veiligheid en Justitie aangeboden. In het bijgevoegde jaarverslag is informatie opgenomen over de aantallen en soorten adviezen die de LAP heeft uitgebracht, waaronder een beknopte samenvatting van de belangrijkste overwegingen die aan deze adviezen ten grondslag hebben gelegen. Tevens worden de overige activiteiten van de LAP kort toegelicht.

Verslag studiereis Duitsland

Van 7 tot en met 9 december 2015 heeft de LAP voor haar leden een studiereis naar Duitsland georganiseerd om te onderzoeken hoe daar wordt omgegaan met het soort patiënten dat in Nederland op een longstay afdeling verblijft en hoe er daar op verantwoorde wijze alsnog tot behandeling of resocialisatie wordt gekomen. Het programma omvatte een werkbezoek aan Forensisch Psychiatrisch Centrum Bedburg Hau, aan de Vitos Klinik für Forensik Psychiatrie Haina in Giessen, aan de Vitos Klinik für Langzeitpsychiatrie in Riedstadt en aan het Zentrum für Forensische Psychiatrie Eichelborn in Lippstadt.