Procedure

De LAP beoordeelt alle aanvragen voor toekenning, herbeoordeling en opheffing van een LFPZ-indicatie en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de minister voor Rechtsbescherming.

De procedures voor de behandeling van deze aanvragen worden hieronder schematisch weergegeven.

Procedure beoordeling aanvraag tot toekenning van een LFPZ-indicatie

Procedure herbeoordeling LFPZ-indicatie

Procedure beoordeling aanvraag tot opheffing van een LFPZ-indicatie