Over de LFPZ

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ). In het bijzonder wordt ingegaan op verlof en uitstroom.

De Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

Tijdens een verblijf in een FPC wordt een op verandering gerichte behandeling ingezet om het delictgevaar dat van een tbs-gestelde uit gaat te verminderen. Als het gevaar voor de samenleving voldoende afneemt, kan stapsgewijze resocialisatie plaatsvinden. Niet in alle gevallen neemt het recidiverisico voldoende af, waardoor een verantwoorde terugkeer in de maatschappij niet altijd mogelijk is. Als een veilige resocialisatie niet mogelijk is, kan plaatsing in een voorziening voor LFPZ nodig zijn.

Plaatsing in een LFPZ-voorziening is alleen aangewezen als de risico’s voor de samenleving onvoldoende kunnen worden afgewend door plaatsing in een instelling met een lager beveiligingsniveau, bijvoorbeeld een instelling voor longcare of voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Tbs-gestelden die verblijven in een LFPZ-voorziening hebben langdurig zorg nodig binnen een hoog beveiligd kader om te voorkomen dat ze een gevaar vormen voor anderen. Het gaat om patiënten die een hoge mate van materiële beveiliging en/of intensieve zorg nodig hebben in de vorm van toezicht, structuur en begeleiding. In een LFPZ-voorziening kan een passende omgevingsprothese worden geboden, waarin deze zorg en veiligheid kan worden geleverd.