Jaarverslag 2023

In het jaarverslag vindt u informatie over het aantal en het soort adviezen dat de LAP heeft uitgebracht. De belangrijkste overwegingen die aan de adviezen ten grondslag hebben gelegen worden beschreven. Tevens worden andere activiteiten toegelicht die de LAP in 2023 heeft ondernomen.