Nieuwsbrief - Onderzoek uitstroom LFPZ

De LFPZ heeft de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Er is meer perspectief gekomen voor de door- en uitstroom van tbs-gestelden met een LFPZ-indicatie. Naast optimalisatie van de kwaliteit van leven en stabilisatie van het toestandsbeeld, zijn het blijvend zoeken naar mogelijkheden tot (nieuwe) behandeling om resocialisatie mogelijk te maken en plaatsing in een minder beveiligde omgeving expliciete doelen.

De LAP heeft onderzoek gedaan naar de gerealiseerde uitstroom vanuit de LFPZ, aansluitend bij bovenstaande doelen. Middels deze nieuwsbrief worden de belangrijkste resultaten van dit onderzoek gedeeld.