Verlofregeling tbs

Of een tbs-gestelde verlof mag praktiseren wordt beoordeeld door de minister voor Rechtsbescherming, nadat het Adviescollege Verloftoetsing tbs een onafhankelijk inhoudelijk advies heeft uitgebracht over de veiligheid van het gevraagde verlof. In de Verlofregeling is geregeld in welke gevallen er verlof kan worden verleend. Ook wordt er in beschreven welke informatie een verlofaanvraag ten minste moet bevatten en de procedure van verloftoetsing wordt toegelicht.