Beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg

De LAP beoordeelt een aanvraag op basis van beoordelingscriteria die voortvloeien uit het Beleidskader Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg.